PM 1 Organisation

Mål

 • Exemplifiera den lagstiftning som inverkar på området skydd mot olyckor med tyngdpunkt på räddningstjänst
 • Kommunens ansvar, enskildas ansvar, tystnadsplikt, sekretesslag, delegering
 • Beskriva den kommunala räddningstjänstens roll och organisation i den egna kommunen
 • Räddningstjänstens roll, brandmannens roll (etik, moral)
 • Förklara samverkande organisationers roll och uppgift vid räddningsinsats
 

Beräknad tid

2 timmar
 

Lektionsmål

 • Kunna beskriva den kommunala räddningstjänstens roll i samhället och förklara den enskildas ansvar
 • Kunna förklara faktorer som styr den lokala organisationen vid insats i den egna kommunen
 • Kunna exemplifiera den lagstiftning som inverkar på området skydd mot olyckor med tyngdpunkt på räddningstjänst
 • Kunna beskriva kommunens ansvar inom området skydd mot olyckor
 • Förklara samverkande organisationers roll och uppgift vid räddningsinsats
 

Förslag på genomförande

 • Presentera dig själv och övriga instruktörer
 • Gå igenom schema och prata om kursveckorna, vilka krav vi har på deltagarna, praktiska rutiner, säkerhetsinstruktioner etc
 • Låt alla deltagare få presentera sig själva (Namn, kår, arbetsgivare, tidigare erfaranheter etc)
 • Gå igenom egen organisation/introduktion