PM 10 Rökdykning steg 2

Mål

  • Ge exempel på grundläggande metoder för rökdykning
  • Använda materiel för brandsläckning
 

Beräknad tid

2 timmar
 

Lektionsmål

  • Kunna utföra en enkel rökdykarinsats med inblandning av kall rök i en enkel rumsmiljö 

Förslag på genomförande

  • Fokus ligger på sökteknik så förbered övningen genom att lägga ut slang och trycksätt.
  • Begränsa insatsen till 3-4 rum.
  • Fyll objektet med kallrök och låt eleverna genomföra insatsen. Använd gärna rökdykarledare för att få in den rutinen.  
  • Ställ högre krav än steg 1. Påpeka att de använder rätt termer och att de får igång kommunikationen över radion
Förslag - genomförande

Kursen kan genomföras på olika sätt. En variant kan vara att genomföra utbildningen som en sammanhängande två veckors kurs eller i delar över flera veckor så länge man kommer upp i de 80 timmarna.

För att underlätta genomförandet av kursen kan samordningsvinster göras genom att genomföra kursen tillsammans med andra räddningstjänster.

Förslag på schema finns på sidan lektionspm

Organisation

För att kunna arbeta inom räddningstjänstens organisation krävs att brandmannen har förståelse för de lagar och föreskrifter som reglerar yrkesutövningen.
 
Det är viktigt att tydliggöra vilka regler som gäller för räddningstjänsten och den enskilda.
 
Läs mer om organisation