PM 12 Brandsläckning

Mål

 • Använda material för brandsläckning
 • Beskriva släckverkan samt använda metoder för vatten- och skumsläckning

 

Beräknad tid

6 timmar

Lektionsmål

 • Kunna beskriva släckverkan samt använda metoder för vatten- och skumsläckning
 • Kunna beskriva system för att säkra tillgång på vatten vid räddningsinsats
 • Få insikt i den senaste tekniken inom brandsläckning
 • Kunna använda materiel för brandsläckning
 • Kunna angöra en motorspruta och ta fram vatten med 10 bars tryck
 • Kunna ta ut vatten från en släckbil med 10 bars tryck

Förslag på genomförande

Rent pedagogiskt lägger man upp den praktiska delen som man vill. Men förslaget är att köra igenom följande stationer:

 1. Gå igenom olika typer av slang. Visa hur man kopplar ihop och isär och låt deltagarna själva försöka.
 2. Visa släckbilen. Visa vattnets väg från tank till tankventil och till pumpen. Visa hur man slår på pump och tankventil och hur man höjer trycket på pumpen. Visa hur man fyller på vatten. Låt sedan deltagarna plocka ut vatten med olika strålrör. Prata om reaktionskrafter och om olika strålrör och när dessa används.
 3. Visa hur man angör en motorsputa. Prata om uppställningen, kontroll av olja, bensin, tändstift och var bränslekranen sitter (oftast). Förklarar hur det fungerar med evakuering av pumphuset. Starta motorn (Se till att pumpväxeln är urlagd) Se till att alla tryckuttag samt ventiler är stängda. Montera sugslang och sugsil. Berätta hur sugsilen bör ligga i vattnet. Montera lättverkslina samt anhållslina. Placera sugsilen i vattnet och lägg i pumpväxeln. Låt deltagarna ta ut vatten. 
 4. Visa hur man angör en brandpost och visa utrustningen. Låt deltagarna själva ta ut vatten.
 5. Visa övrig armatur som förhöjt lågtryck, dimspik, strålrör, övergångslock, grenrör, vattenkanoner etc.
 6. Finns inom organisationen andra släcksystem som skärsläckare eller CAFS kan detta med fördel visas.