PM 13 Rökdykning, belastningsövning

Mål

  • Förklara hur kroppen påverkas vid rökdykning samt förklara kopplingen mellan fysisk ansträngning och luftförbrukning
  • Använda personlig skyddsutrustning

 

Beräknad tid

2 timmar

Lektionsmål

  • Få kunskaper om kroppens reaktioner vid stor värmebelastning och fysisk ansträngning

Förslag på genomförande

Deltagarna ska arbeta som en rökdykargrupp och vara fullt klädda. Tanken är att deltagarna ska få förståelse för kroppens reaktioner vid stor värmebelastning och fysisk ansträngning
 
Förslag på moment som kan ingå:

  • Bära slangkorgar en viss sträcka
  • Bära dunkar upp och ner i trappor
  • Hämta dockor och släpa ut
  • Dra vattenfylld slang
  • Såga av en bit på en stock med en slö såg

För att testa deltagarnas tankegång efter övningen kan man avsluta med att lägga ett pussel. Man kan även lägga in moment med invägning och utvägning samt kontrollera kroppstemperaturen före och efter övningen.

Förslag - genomförande

Kursen kan genomföras på olika sätt. En variant kan vara att genomföra utbildningen som en sammanhängande två veckors kurs eller i delar över flera veckor så länge man kommer upp i de 80 timmarna.

För att underlätta genomförandet av kursen kan samordningsvinster göras genom att genomföra kursen tillsammans med andra räddningstjänster.

Förslag på schema finns på sidan lektionspm

Organisation

För att kunna arbeta inom räddningstjänstens organisation krävs att brandmannen har förståelse för de lagar och föreskrifter som reglerar yrkesutövningen.
 
Det är viktigt att tydliggöra vilka regler som gäller för räddningstjänsten och den enskilda.
 
Läs mer om organisation