PM 14 Brandgasventilation, teori

Mål

  • Beskriva grundläggande faktorer som styr brandgasventilation

 

Beräknad tid

1 timmar

Lektionsmål

  • Förstå principerna kring brandgasventilation

Förslag på genomförande

Gå igenom ev. bildspel
 
Finns tid över demonstrera fläktar