PM 15 Soteld, teori

Mål

  • Beskriva grundläggande faktorer som påverkar insatsen vid en soteld

Beräknad tid

1 timmar

Lektionsmål

  • Kunna förklara åtgärder samt risker vid soteld samt ha kännedom vilken materiel som används vid insats mot soteld

Förslag på genomförande

Ev. bildspel.
 
Demonstrera utrustning för soteld.