PM 16 Släckverkan, skum

Mål

  • Beskriva släckverkan samt använda metoder för vatten- och skumsläckning

Beräknad tid

2 timmar

Lektionsmål

  • Kunna använda material för skumsläckning

Förslag på genomförande

Teori

  • Gå igenom ev. bildspel/powerpoint

 

Praktik

  • Visa mellaninjektor, kombistrålrör, sugslang. Används tungskumrör kan även det visas. Prata om utrustningen och hur den ska kopplas samman. Använder man pumpinjektor går man igenom det.
  • Testa sedan att lägga ut skum. Deltagarna ska kunna koppla ihop utrustningen och få fram ett bra skum.