PM 17 Rökdykning, sökteknik steg 4

Mål

  • Ge exempel på grundläggande metoder för rökdykning
  • Använda materiel för brandsläckning

Beräknad tid

2 timmar

Lektionsmål

  • Kunna utföra en rökdykarinsats med inblandning av rök och värme i en miljö med flera rum

Förslag på genomförande

  • Fokus ligger på sökteknik så förbered övningen genom att lägga ut slang och trycksätt.
  • Låt eleverna söka igenom ett objekt. Använd värmetillsats vid övningen.
  • En instruktör bör följa rökdykarparet dels för säkerheten och dels för att bättre kunna utvärdera.
  • Använd gärna rökdykarledare för att få in den rutinen.  
  • Ställ högre krav än tidigare. När värme kommer in i bilden är det andra saker man bör tänka på. Använd gärna detta vid feedbackgenomgång.
Förslag - genomförande

Kursen kan genomföras på olika sätt. En variant kan vara att genomföra utbildningen som en sammanhängande två veckors kurs eller i delar över flera veckor så länge man kommer upp i de 80 timmarna.

För att underlätta genomförandet av kursen kan samordningsvinster göras genom att genomföra kursen tillsammans med andra räddningstjänster.

Förslag på schema finns på sidan lektionspm

Organisation

För att kunna arbeta inom räddningstjänstens organisation krävs att brandmannen har förståelse för de lagar och föreskrifter som reglerar yrkesutövningen.
 
Det är viktigt att tydliggöra vilka regler som gäller för räddningstjänsten och den enskilda.
 
Läs mer om organisation