PM 18 Rökdykning, Uppstarter, Standardrutiner

Mål

  • Ge exempel på grundläggande metoder för rökdykning
  • Använda materiel för brandsläckning

 

Beräknad tid

2 timmar
 

Lektionsmål

  • Praktiskt kunna agera i olika roller enligt lokala standardrutiner

Förslag på genomförande

  • Börja med att gå igenom standardrutinen vid rökdykning.
  • Genomför sedan insatser där eleverna börjar i släckbilen. Rökdykarna ska vara fullt klädda. Hela slangsystemet ska läggas ut. När alla slang är ute, strålrören är luftade och rökdykarna är beredda att öppna dörren då bryter vi övningen.
  • Utvärdera, plocka ihop och genomför övningen igen i nya positioner.

Meningen är att eleverna ska få mängdträning i uppstarter. Alla bör ha testat på alla positioner i bilen.

Förslag - genomförande

Kursen kan genomföras på olika sätt. En variant kan vara att genomföra utbildningen som en sammanhängande två veckors kurs eller i delar över flera veckor så länge man kommer upp i de 80 timmarna.

För att underlätta genomförandet av kursen kan samordningsvinster göras genom att genomföra kursen tillsammans med andra räddningstjänster.

Förslag på schema finns på sidan lektionspm

Organisation

För att kunna arbeta inom räddningstjänstens organisation krävs att brandmannen har förståelse för de lagar och föreskrifter som reglerar yrkesutövningen.
 
Det är viktigt att tydliggöra vilka regler som gäller för räddningstjänsten och den enskilda.
 
Läs mer om organisation