PM 19 PAO, grundläggande

Mål

 • Utföra ett strukturerat prehospitalt akut omhändertagande av drabbad enligt L(S)-ABCDE principen samt kunna utvärdera vidtagna åtgärder
 • Använda personlig skyddsutrustning

 

Beräknad tid

2 timmar

Lektionsmål

 • Ha grundläggande kunskaper i prehospitalt akut omhändertagande av skadad där tonvikt läggs på ett strukturerat omhändertagande och bedömning enligt L(S)-ABCDE
 • Känna till kinematikens grunder
 • Känna till hur man stabiliserar nacke och rygg med hjälp av händerna

Förslag på genomförande

Gå igenom bildspelet ”L-ABCDE presentation”

Under genomgång av L(S)-ABCDE övar man praktiskt på varje bokstav. Följande moment skulle kunna ingå:

 • L(S) - visa olika tekniker för att förflytta person (filt, brandmannagrepp..)
 • A - skapa fria luftvägar och hålla stabil nacke
 • B - kontrollera andningen, se - lyssna - känn
 • C - ta pulsen (handleden, halsen), testa att sätta tryckförband
 • D - kontrollera medvetandegraden
 • E - helkroppsundersökning