PM 2 Andningsfysiologi

Mål 

Förklara hur kroppen påverkas vid rökdykning samt förklara sambandet mellan fysisk ansträngning och luftförbrukning
 

Beräknad tid

2 timmar
 

Lektionsmål

  • Kunna förklara hur kroppen påverkas vid rökdykning samt förklara sambandet mellan fysisk ansträngning och luftförbruktning
  • Ha kunskaper om andningens fysiologi, om de vanligaste föroreningarna i brandrök och om kroppens reaktioner vid stor värmebelastning 

Förslag på genomförande

Gå igenom bildspelet ”Andning och cirkulation"