PM 20 PAO, materiel

Mål

  • Hantera materiel för PAO
  • Använda personlig skyddsutrustning

 

Beräknad tid

4 timmar
 

Lektionsmål

  • Kunna hantera enklare sjukvårdsmateriel
  • Kunna använda personlig skyddsutrustning

Förslag på genomförande

  • Under detta pass är det meningen att man tittar på den utrustning man har inom sin organisation. Gå igenom sjukvårdsväskan och titta på vilka hjälpmedel vi har.
  • Visa den personliga skyddsutrustningen och vikten av att använda den (skyddshandskar, pocketmask, hjälm, skyddsglasögon)