PM 22 Losstagning. Teori-organisation, konstruktion, skyddsutrustning, standardrutin

Mål

  • Använda grundläggande metoder för arbete vid trafikolycka
  • Använda personlig skyddsutrustning vid trafikolycka

 

Beräknad tid

4 timmar

Lektionsmål

  • Kunna den lokala organisationens arbete vid trafikolycka
  • Känna till bilens uppbyggnad kring säkerhet
  • Kunna använda personlig skyddsutrustning
  • Praktiskt kunna agera i olika roller enligt lokala standardrutiner
  • Förstå vikten av samverkan mellan olika organisationer vid trafikolycka

Förslag på genomförande