PM 23 Losstagning. (P) Material, flödesschema, avspärrning, stabilisering

Mål

 • Använda grundläggande metoder för arbete vid trafikolycka
 • Använda personlig skyddsutrustning vid trafikolycka
 • Hantera materiel vid trafikolycka

 

Beräknad tid

4 timmar

Lektionsmål

 • Kunna hantera materiel och skyddsutrustning som används vid losstagningsinsatser
 • Kunna stabilisera ett fordon på hjul
 • Kunna spärra av en väg enligt gällande lagar
 • Kunna säkra en bil mot brand
 • Kunna stabilisera den drabbade vid en trafikolycka

 

Förslag på genomförande

Detta är en praktisk övning där uppstarter av olyckan övas. Målsättningen vid en trafikolycka är att göra den dynamiska olyckan statisk. Det gör man genom fyra punkter:

 • Avspärrning – Öva avspärrning i olika typer av korsningar
 • Säkra mot brand – Visa hur säkerhetsmannen ska agera
 • Stabilisera fordonet – Visa hur man stabiliserar fordonet och visa hur bilen blir om man inte gör det
 • Stabilisera den drabbade – Förklara vikten av att göra detta. Poängtera att man inte går in i fordonet förrän det är stabiliserat.

Ovanstående punkter kan med fördel övas som standardrutiner efterhand.