PM 24 Losstagning. Snabbuttag

Mål

  • Använda grundläggande metoder för arbete vid trafikolycka
  • Använda personlig skyddsutrustning vid trafikolycka
  • Hantera materiel vid trafikolycka

 

Beräknad tid

2 timmar
 

Lektionsmål

  • Känna till metoder för uttag av en drabbad ur ett fordon

 

Förslag på genomförande

Även om deltagaren inte ska ha kompetens att klippa i en bil kan det finnas idé att denne får kunskap i hur man plockar ut en drabbad ur ett fordon och då framförallt knutit till den kritiskt drabbade.

  • Övningen är tänkt till att praktiskt ge deltagarna kunskap i hur man kan vrida ut en person genom sidodörren eller plocka ut den drabbade genom bagaget eller genom bakrutan utan att behöva klippa.