PM 25 Losstagning. Förevisning

Mål

  • Använda grundläggande metoder för arbete vid trafikolycka

 

Beräknad tid

2 timmar
 

Lektionsmål

  • Få insikt i hur losstagningsarbetet går till vid en trafikolycka med personbil på hjul

 

Förslag på genomförande

  • Tanken med denna övning är att deltagarna ska få möjlighet att observera en insats mot ett fordon på hjul med en ej kritiskt drabbad.
  • Ett scenario riggas och en utbildad styrka får sedan göra en insats.
  • Efter övningen har deltagarna möjlighet att ställa frågor till gruppen som genomförde insatsen.

Övningen kan även genomföras med ett inspelat material om man inte har möjlighet att få dit en styrka. 

OBS! Denna lektion kan strykas om det är så att deltagarna ska få utbildning i hydraulverktyg och klippning av personbil. Då plockas de lektionerna in från tilläggsveckan.