PM 26 Hög höjd

Mål

  • Hantera material för säkert arbete på hög höjd

Beräknad tid

4 timmar

Lektionsmål

  • Kunna resa skarvstege och utskjutsstege med hög säkerhet och vid olika insatsmiljöer
  • Kunna grundläggande knopar
  • Kunna säkra sig på tak på ett säkert sätt

 

Förslag på genomförande

  • Börja med att gå igenom stegar. Visa de olika delarna i utskjutsstegen och visa tekniker för att resa mot en vägg. Plocka sedan ner utskjutsstegen och visa hur den reses mot en vägg med två eller tre personer. Låt deltagarna själva öva tills de känner sig säkra på momenten.
  • Efter genomgång av stegar kan man öva olika knopar. De knopar som är av vikt att deltagarna kan är: pålstek, dubbelåtta och råbandsknop.
  • Slutligen genomförs med fördel en genomgång av taksäkring. Prata olika typer av rep och hur man gör en infästning mot exempelvis en skorsten eller andra typer av föremål. Visa hur man gör för att förflytta sig och vilken typ av fallskydd som används på aktuell station. (sele, fallskydd, inbyggt i larmstället)