PM 27 Farliga Ämnen

Mål

  • Kännedom om grundläggande kemiska begrepp
  • Kunna identifiera farliga ämnen vid en olycka
  • Känna till materiel för olycka med farligt ämne
  • Känna till personlig skyddsutrustning

 

Beräknad tid

4 timmar
 

Lektionsmål

  • Kunna beskriva största risk kopplat till farlighetsnummer vid olycka med farliga ämnen
  • Kunna förklara skadebegränsande åtgärder och kunna utföra enklare åtgärder vid olycka med farliga ämnen
  • Kunna förklara olika skyddsnivåer vid olycka med farliga ämnen

 

Förslag på genomförande

  • Gå igenom ev. bildspel/powerpoint i ämnet
  • Lägg del av övningen på att låta eleverna klä sig i skyddsnivå splashskydd samt två och två göra en tätning av en läcka. (kan vara vilket arbetsmoment som helst men de bör ha testat att arbeta med skyddet.