PM 28 Dörrforcering

Mål

  • Hantera materiel vid dörrforcering

 

Beräknad tid

2 timmar
 

Lektionsmål

  • Kunna redogöra för lagstiftningen kring ingrepp i annans rätt
  • Ha grundläggande kunskaper kring dörrars konstruktion
  • Kunna genomföra dörrbrytning med enkel verktygssats

 

Förslag på genomförande

  • Gå igenom ev. bildspel/powerpoint.
  • Gå sedan ut och utför dörrforcering på övningsobjekt. Saknas dessa möjligheter kan momentet genomföras med någon form av instruktionsfilm.