PM 29 Insatsövning, påkörd person

Mål

 • Använda grundläggande metoder för arbete vid trafikolycka
 • Hantera materiel vid trafikolycka
 • Hantera materiel för PAO
 • Använda personlig skyddsutrustning

 

Beräknad tid

1 timmar
 

Lektionsmål

 • Kunna utföra hela insatsförloppet vid en olycka med en påkörd person

 

Förslag på genomförande

 • Insatsen körs som ett larm. Placera en person som spelar drabbad framför en personbil.
 • Larminfo är: Påkörd person, ligger på marken och blöder från huvudet.
 • Personen ska vara ej kritisk, ha en andning på 25 och puls på 100 och en liten sårskada i huvudet.
 • Insatsen ska genomföras enligt hela händelseförloppet med avspärrning, säkring mot brand, stabilisering av bilen och den drabbade. Den drabbade ska omhändertas enligt S(L)-ABCDE.
 • När styrkan har gjort sitt omhändertagande bryts övningen.
 • De övande får feedback efter insatsen.
Förslag - genomförande

Kursen kan genomföras på olika sätt. En variant kan vara att genomföra utbildningen som en sammanhängande två veckors kurs eller i delar över flera veckor så länge man kommer upp i de 80 timmarna.

För att underlätta genomförandet av kursen kan samordningsvinster göras genom att genomföra kursen tillsammans med andra räddningstjänster.

Förslag på schema finns på sidan lektionspm

Organisation

För att kunna arbeta inom räddningstjänstens organisation krävs att brandmannen har förståelse för de lagar och föreskrifter som reglerar yrkesutövningen.
 
Det är viktigt att tydliggöra vilka regler som gäller för räddningstjänsten och den enskilda.
 
Läs mer om organisation