PM 3 Uppstart AFS (Arbetsmiljöverkets författningssamling)

Mål

Känna till och kunna tillämpa regler för arbetarskydd som berör rök- och kemdykning  AFS 2007:7
 

Beräknad tid

2 timmar
 

Lektionsmål

  • Fått teoretiska kunskaper i rök- och (kem)dykningsteknik med hänsyn till personsäkerhet och planering utifrån Arbetsmiljöverkets föreskrifter samt lokala regler och rutiner
  • Tagit del av standardrutiner för rökdykning och det lokala rökdykarreglementet 

Förslag på genomförande