PM 30 Insatsövning, sjukvårdslarm

Mål

  • Hantera materiel för PAO
  • Använda personlig skyddsutrustning

 

Beräknad tid

1 timmar
 

Lektionsmål

  • Kunna utföra hela insatsförloppet vid en olycka med en person med hjärtstopp

 

Förslag på genomförande

  • Insatsen körs som ett larm. Placera en HLR-docka i en säng. En person får spela anhörig och möter upp styrkan. 
  • Larminfo är: Person med svåra bröstsmärtor. Anhöriga möter upp på plats.
  • När styrkan anländer hittar de en person som inte är vid medvetande (saknar andning och puls).
  • Styrkan ska sedan genomföra HLR och detta tills ambulansen kommer och ta över (förslagsvis 15min)
  • Efter det avbryts övningen och gruppen får feedback på sitt agerande.

Utvärdera omhändertagande L(S)-ABCDE), hantering av situation, skyddsutrustning (handskar, pocketmask), utförandet av HLR

Förslag - genomförande

Kursen kan genomföras på olika sätt. En variant kan vara att genomföra utbildningen som en sammanhängande två veckors kurs eller i delar över flera veckor så länge man kommer upp i de 80 timmarna.

För att underlätta genomförandet av kursen kan samordningsvinster göras genom att genomföra kursen tillsammans med andra räddningstjänster.

Förslag på schema finns på sidan lektionspm

Organisation

För att kunna arbeta inom räddningstjänstens organisation krävs att brandmannen har förståelse för de lagar och föreskrifter som reglerar yrkesutövningen.
 
Det är viktigt att tydliggöra vilka regler som gäller för räddningstjänsten och den enskilda.
 
Läs mer om organisation