PM 31 Motorverktyg, motorsåg, motorkap

Mål

  • Förklara risker kring arbete med roterande arbetsverktyg

 

Beräknad tid

2 timmar

Lektionsmål

  • Känna till risker som finns vid arbete med roterande motorverktyg
  • Känna till vilka krav på skyddsutrustning som finns

 

Förslag på genomförande

  • Gå igenom ev. bildspel/powerpoint
  • Visa vilken skyddsutrustning som finns och om tid ges kan deltagarna få prova på att såga i en stock.