PM 32 Vatten/is livrädding

Mål

  • Hantera material vid is-/vattenlivräddning

Beräknad tid

2 timmar

Lektionsmål

  • Kunna använda metoder och tekniker vid vattenlivräddning

 

Förslag på genomförande

  • Plocka ut utrustning som kan vara lämplig att öva. Förslagsvis Hansabräda, våt/torrdräkt och övrig lämplig utrustning till ett vattendrag.
  • Låt deltagarna få prova att klä sig i de dräkter och simma runt i dem
  • Låt deltagarna få prova att paddla runt med Hansabrädan.
  • Utför ett par kortare livräddningsmoment, dels med hansabräda och dels med livboj.