PM 33 Insatsövning, trafikolycka

Mål

 • Använda grundläggande metoder för arbete vid trafikolycka
 • Hantera materiel vid trafikolycka
 • Hantera materiel för PAO
 • Använda personlig skyddsutrustning

 

Beräknad tid

2 timmar

Lektionsmål

 • Kunna utföra hela insatsförloppet vid en trafikolycka

Förslag på genomförande

 • Insatsen körs som ett larm. Placera en bil som har kört in i ett träd. Bilen får gärna vara ordentligt intryckt i fronten. Placera en drabbad i personbilen hängandes över ratten.
 • Larminfo är: Trafikolycka, singelolycka. Bil som kört in i träd. En person kvar i fordonet. 
 • Personen ska vara kritisk och kan ha en andning på 32 och puls på 130 med en kraftig sårskada i pannan.
 • Insatsen ska genomföras enligt hela händelseförloppet med avspärrning, säkring mot brand, stabilisering av fordonet och stabilisering av den drabbade.
 • Instruktören kan spela ambulans och gå in och ta beslutet att den drabbade ska plockas ut med ett snabbuttag. Styrkan får själva avgöra hur men ingen klippning får ske.
 • När den drabbade är ute och ligger på en imobiliseringsbräda på marken bryts övning.
 • De övande ska få feedback efter insatsen.
Förslag - genomförande

Kursen kan genomföras på olika sätt. En variant kan vara att genomföra utbildningen som en sammanhängande två veckors kurs eller i delar över flera veckor så länge man kommer upp i de 80 timmarna.

För att underlätta genomförandet av kursen kan samordningsvinster göras genom att genomföra kursen tillsammans med andra räddningstjänster.

Förslag på schema finns på sidan lektionspm

Organisation

För att kunna arbeta inom räddningstjänstens organisation krävs att brandmannen har förståelse för de lagar och föreskrifter som reglerar yrkesutövningen.
 
Det är viktigt att tydliggöra vilka regler som gäller för räddningstjänsten och den enskilda.
 
Läs mer om organisation