PM 34 Insatsövning, brand

Mål

 • Använda personlig skyddsutrustning
 • Använda material för brandsläckning
 • Känna till och kunna tillämpa regler för arbetarskydd som berör rök- och kemdykning  AFS 2007:7
 • Ge exempel på grundläggande metoder för rökdykning

 

Beräknad tid

2 timmar

Lektionsmål

 • Kunna utföra hela insatsförloppet vid en brand i byggnad

Förslag på genomförande

 • Insatsen körs som ett larm. Rigga ett övningsobjekt med värme och om möjlighet finns, en brand. Lägg en docka någonstans i byggnaden. Bestäm angreppsväg.
 • Larminfo är: Brand i byggnad. Kraftig rökutveckling. En person kvar i byggnaden.
 • Insatsen ska genomföras enligt hela händelseförloppet med slangutläggning, standardrutin, rökdykning och eventuellt ventilering.
 • Instruktören kan behöva gå in som befäl för att ge order till styrkan och se till att arbetet flyter på.
 • När objektet är genomsökts och dockan är ute bryts övning.
 • De övande ska få feedback efter insatsen.
Förslag - genomförande

Kursen kan genomföras på olika sätt. En variant kan vara att genomföra utbildningen som en sammanhängande två veckors kurs eller i delar över flera veckor så länge man kommer upp i de 80 timmarna.

För att underlätta genomförandet av kursen kan samordningsvinster göras genom att genomföra kursen tillsammans med andra räddningstjänster.

Förslag på schema finns på sidan lektionspm

Organisation

För att kunna arbeta inom räddningstjänstens organisation krävs att brandmannen har förståelse för de lagar och föreskrifter som reglerar yrkesutövningen.
 
Det är viktigt att tydliggöra vilka regler som gäller för räddningstjänsten och den enskilda.
 
Läs mer om organisation