PM 4 Handbrandsläckare

Mål

 • Använda materiel för brandsläckning
 • Beskriva släckverkan samt använda metoder för vatten- och skumsläckning

Beräknad tid

2 timmar
 

Lektionsmål

 • Kunna använda materiel för brandsläckning - handbrandsläckare
 • Kunna utföra åtgärder vid brand i kläder 

Förslag på genomförande

 • Börja med att gå igenom de vanligaste typerna handbrandsläckare (pulver, skum, koldioxid)
 • Berätta vilka egenskaper de olika släckarna har och vad de bör användas till
 • Prata om det förebyggande arbetet, att släckarna ska vara skyltade, hänga på sin plats, vara plomberade och inte blockeras av andra föremål
 • Visa konstruktionen med handtag, sprint, plombering, informationstext och hur de olika munstyckena skiljer sig på släckarna.
 • Låt eleverna testa att släcka en brand med en handbrandsläckare och ge dem feedback och råd att tänka på.

Branden kommer att variera beroende på om ni väljer att öva mot gasolkar, en vätskebrand eller en fibrösbrand. Målsättningen är att alla ska få prova på att släcka men antalet släckare och vilka släckare ni väljer att använda reglerar ni själva det viktigaste är att målen uppfylls.

 • Eleverna ska även få prova på att släcka en brand i kläder. Gå igenom vad som är tanken, vad man kan släcka med och visa hur det går till.
 • Låt eleverna själva få släcka dockan och gärna med en brandfilt.