PM 5 Andningsskydd

Mål

 • Använda personlig skyddsutrustning 
 

Beräknad tid 

4 timmar
 

Lektionsmål

 • Kunna redogöra för konstruktionen av sitt andningsskydd och dess användningsområde
 • Kunna sätta ihop och plocka isär sitt andningsskydd samt utföra felsökning
 • Fått prova på att aktivera andningsskyddets reservluftsventil
 • Kunna redogöra för hur en rökdykare ska klä sig vid insats
 • Kunna utföra enklare beräkningar av luftförbrukning 

Förslag på genomförande


Teoretiskt

 • Gå igenom fakta kring andningsskyddet
 • Titta på samtliga delar och förklara luftens väg genom systemet
 • Visa kringutrustning (revitox, räddningsluftsslang)
 • Gå igenom hur mycket luft de olika luftpaketen innehåller och luftförbrukning

 

Praktiskt

 • Deltagarna placeras i en ring runt instruktören. Instruktören går igenom flödesschemat i tur och ordning och visar hur man gör en funktionskontroll på sitt andningsskydd
 • När deltagarna har fått prova på att plocka ihop och isär sitt andningsskydd visar instruktören hur en rökdykare ska klä sig.
 • När samtliga deltagare har satt ihop sitt andningsskydd och klätt sig går man en runda så att deltagarna får känna på hur det är att andas i masken. Samtliga deltagare ska förbruka sin luft så att de får känna på att dra reservluftsventilen. (OBS! ha koll på deltagarna ifall någon känner obehag över att ha mask på sig)