PM 6 Sökteknik

Mål

  • Ge exempel på grundläggande metoder för rökdykning 

Beräknad tid

 
2 timmar
 

Lektionsmål

  • Kunna ge exempel på grundläggande teorier bakom sökteknik enligt fastställd rutin

Förslag på genomförande

  • Visa filmen
  • Gå igenom eventuellt bildspel/powerpoint.
  • Prata om tanken med vald sökmetod och gå igenom termologin grundligt
  • Prata om att läsa lägenheten och miljön (vad hittar man? barnvagn, vad betyder det?)
  • Visa exempel på hur man söker igenom en lägenhet, planskiss
  • Visa visuellt (praktiskt) hur sökteknik fungerar i praktiken (Visa tillsammans med en annan instruktör hur det praktiskt går till. Ha en slang mellan er och visa exempel på hur man söker med höger/vänster hand i vägg, breddar höger/vänster, närsök, slang in/ut, person funnen, livräddning påbörjad, nödläge rökdykare)