PM 7 Rökdykning steg 1

Mål

  • Ge exempel på grundläggande metoder för rökdykning
  • Använda materiel för brandsläckning
 

Beräknad tid


2 timmar
 

Lektionsmål

  • Kunna utföra en enkel rökdykarinsats utan inblandning av rök eller värme i en enkel rumsmiljö 

Förslag på genomförande

  • Fokus ligger på sökteknik så förbered övningen genom att lägga ut slang och trycksätt.
  • Elevernas första kontakt med praktisk rökdykning. Låt dem gå in i ett rum. Söka av det och använda sig av söktekniksbegreppen (närsök, referensrum, vänster kontakt…)
  • Viktigt att hålla söket till hallen (referensrum) och endast blanda in max två rum till. Det ska vara enkelt första gången!
  • Påtala att allt samband ska ske genom radion
  • Använd huvor eller skoskydd för att enklare kunna följa kursdeltagaren (uppmärksamma om någon tycker det är obehagligt att vara "instängd" i huvan)
Förslag - genomförande

Kursen kan genomföras på olika sätt. En variant kan vara att genomföra utbildningen som en sammanhängande två veckors kurs eller i delar över flera veckor så länge man kommer upp i de 80 timmarna.

För att underlätta genomförandet av kursen kan samordningsvinster göras genom att genomföra kursen tillsammans med andra räddningstjänster.

Förslag på schema finns på sidan lektionspm

Organisation

För att kunna arbeta inom räddningstjänstens organisation krävs att brandmannen har förståelse för de lagar och föreskrifter som reglerar yrkesutövningen.
 
Det är viktigt att tydliggöra vilka regler som gäller för räddningstjänsten och den enskilda.
 
Läs mer om organisation