PM 8 Brandteori, inomhusbranden

Mål

  • Beskriva grundläggande faktorer som styr brandförlopp
 

Beräknad tid


2 timmar
 

Lektionsmål

  • Kunna beskriva grundläggande faktorer som styr ett brandförlopp

Förslag på genomförande