PM 9 Brandförlopp, praktik

Mål

  • Beskriva grundläggande faktorer som styr brandförlopp
  • Använda personlig skyddsutrustning 
 

Beräknad tid

2 timmar
 

Lektionsmål

  • Få förståelse för grundläggande faktorer som styr ett brandförlopp 

Förslag på genomförande

  • Gå igenom lokal säkerhetsrutin för objektet
  • Börja med att prata igenom brandbelastningen i utrymmet. Poängtera skillnaden mellan intensiteten i containern kontra i en lägenhet
  • Låt eleverna klä sig och kontrollera varandra. Innan eleverna går in kontrollerar alltid du som instruktör dem igen.
  • Placera eleverna ut med väggarna och förklara vad som kommer hända och att det kommer ordentligt varmt. Påpeka att mittgången ALLTID ska vara fri så att man enkelt kan ta sig ut om man vill.
  • Börja med det bränslekontrollerade brandförloppet. Låt det ta sig så det nästan kommer till övertändning, Dämpa ner med vatten och låt lågorna ta sig igen. Stäng dörrarna och genomför det ventilationskontrollerade brandförloppet. Berätta under tiden vad som händer och låt eleverna reflektera över vad de ser.
  • Visa hur lite vatten som krävs för att påverka brandförloppet. Poängtera att detta är så långt från ett verkligt scenario man kan komma (bränslenivån är låg)