Denna webbplats är framtagen av MSB som ett stöd för räddningstjänster att genomföra preparandutbildning för räddningsinsats.
 
Om du har några frågor kan du skicka dem till oss på:
utbildning@msb.se eller ringa MSB:s kontaktpersoner:
 
Håkan Lilja,
010-240 21 06
 
Lennart Larsson,
010-240 53 74
Förslag - genomförande

Kursen kan genomföras på olika sätt. En variant kan vara att genomföra utbildningen som en sammanhängande två veckors kurs eller i delar över flera veckor så länge man kommer upp i de 80 timmarna.

För att underlätta genomförandet av kursen kan samordningsvinster göras genom att genomföra kursen tillsammans med andra räddningstjänster.

Förslag på schema finns på sidan lektionspm

Organisation

För att kunna arbeta inom räddningstjänstens organisation krävs att brandmannen har förståelse för de lagar och föreskrifter som reglerar yrkesutövningen.
 
Det är viktigt att tydliggöra vilka regler som gäller för räddningstjänsten och den enskilda.
 
Läs mer om organisation