Organisation

För att kunna arbeta inom räddningstjänstens organisation krävs att brandmannen har förståelse för de lagar och föreskrifter som reglerar yrkesutövningen.
Det är viktigt att tydliggöra vilka regler som gäller för räddningstjänsten och den enskilda. Brandmannens arbete är inte bara räddningsinsatser utan omfattar även arbete före, under och efter en olycka med allt ifrån förebyggande åtgärder till insatsutvärdering och olycksutredning.
 
Under en räddningsinsats krävs samverkan mellan räddningstjänst, polis och ambulans. Det är viktigt att vi har förståelse för varandras arbete och ansvarsområden.
 
I vår roll som brandman har vi ett stort förtroende hos allmänheten. Därför är det viktigt att vi uppträder professionellt och bemöter alla med respekt och lika värde.

Kursplanemål

  • Exemplifiera den lagstiftning som inverkar på området skydd mot olyckor med tyngdpunkt på räddningstjänst
    - kommunens ansvar, enskildas ansvar, tystnadsplikt, sekretesslag, delegering
  • Beskriva den kommunala räddningstjänstens roll och organisation i den egna kommunen
    - räddningstjänstens roll, brandmannens roll (etik, moral)
  • Förklara samverkande organisationers roll och uppgift vid räddningsinsats

Det här området innehåller

Den kommunala räddningstjänstens roll och organisation: kommunens räddningstjänstorganisation och handlingsprogram - PM 1
 
Lokal organisation: standardrutin, insatsplan, ledningsstruktur - PM 1
 
Samverkande organisationer: sjukvård, polis, kommunala förvaltningar - PM 1
 
Kommunens ansvar inom området Skydd mot olyckor: roll, ansvar, lagstiftning - PM 1
 
Den kommunala räddningstjänstens roll och enskilda människans ansvar: räddningstjänsten i framtiden - nya arbetsformer, yrkesrollen som brandman, medarbetarskap, medborgaren i fokus - PM 1
Förslag - genomförande

Kursen kan genomföras på olika sätt. En variant kan vara att genomföra utbildningen som en sammanhängande två veckors kurs eller i delar över flera veckor så länge man kommer upp i de 80 timmarna.

För att underlätta genomförandet av kursen kan samordningsvinster göras genom att genomföra kursen tillsammans med andra räddningstjänster.

Förslag på schema finns på sidan lektionspm

Organisation

För att kunna arbeta inom räddningstjänstens organisation krävs att brandmannen har förståelse för de lagar och föreskrifter som reglerar yrkesutövningen.
 
Det är viktigt att tydliggöra vilka regler som gäller för räddningstjänsten och den enskilda.
 
Läs mer om organisation