Tilläggsutbildning PM

På den här sidan presenterar vi PM som är tänkta till en eventuell tilläggsutbildning. Denna tilläggsutbildning är EJ obligatorisk enligt kursplanen för Preparandkurs (och därmed inte ett antagningskrav för Räddningsinsats).
Detta tillägg innebär att man ges en rökdykarutbildning enligt AFS:en, en grund för räddningstjänster som utför IVPA samt en utökad utbildning i räddnings/trafikolycka.
 
Om ni har för avsikt att genomföra denna bör ni synkronisera dessa PM med övriga PM i "grundkursen".
 
Tabellen nedan med PM är utformad som ett förslag på schema för fyra dagars tilläggsutbildning. Varje ruta är här två timmar. Varje PM är en länk till dokumentet PM
 
Förslag - genomförande

Kursen kan genomföras på olika sätt. En variant kan vara att genomföra utbildningen som en sammanhängande två veckors kurs eller i delar över flera veckor så länge man kommer upp i de 80 timmarna.

För att underlätta genomförandet av kursen kan samordningsvinster göras genom att genomföra kursen tillsammans med andra räddningstjänster.

Förslag på schema finns på sidan lektionspm

Organisation

För att kunna arbeta inom räddningstjänstens organisation krävs att brandmannen har förståelse för de lagar och föreskrifter som reglerar yrkesutövningen.
 
Det är viktigt att tydliggöra vilka regler som gäller för räddningstjänsten och den enskilda.
 
Läs mer om organisation