PM 36 Brand, släckteknik

Mål

  • Använda personlig skyddsutrustning
  • Beskriva släckverkan samt använda metoder för vatten- och skumsläckning

Beräknad tid

2 timmar

Lektionsmål

  • Kunna beskriva släckverkan samt använda metoder för släckning med vatten

 

Förslag på genomförande

Övningen genomförs med fördel i en ”gasolcontainer”. Saknas detta går det utmärkt att elda på traditionell väg men det kommer att krävas en hel del bränsle.

Börja med att gå igenom handgreppen på strålröret.

Prata om vattnets användningsområden:

  • kyla heta brandgaser
  • kyla och släcka flammor
  • kyla bränsleytor i syfte att avstanna pyrolys
  • kyla opåverkat bränsle
  • inertera (blanda upp)brandgaserna med vattenånga

Poängtera att i denna övning övas i huvudsak brandgaskylning

Låt eleverna två och två får gå in och utföra ett par släckförsök per man.

Ge feedback efter varje släckförsök.

Förslag - genomförande

Kursen kan genomföras på olika sätt. En variant kan vara att genomföra utbildningen som en sammanhängande två veckors kurs eller i delar över flera veckor så länge man kommer upp i de 80 timmarna.

För att underlätta genomförandet av kursen kan samordningsvinster göras genom att genomföra kursen tillsammans med andra räddningstjänster.

Förslag på schema finns på sidan lektionspm

Organisation

För att kunna arbeta inom räddningstjänstens organisation krävs att brandmannen har förståelse för de lagar och föreskrifter som reglerar yrkesutövningen.
 
Det är viktigt att tydliggöra vilka regler som gäller för räddningstjänsten och den enskilda.
 
Läs mer om organisation