PM 37 Brand, brandgasventilering praktik

Mål

  • Använda materiel för brandsläckning
  • Beskriva grundläggande faktorer som styr brandgasventilation


Beräknad tid

2 timmar

Lektionsmål

  • Känna till hur man med hjälp av en PPV-fläkt kan effektivisera en insats mot brand i byggnad

Förslag på genomförande

  • När deltagarna ska prova fläktarna fylls förslagsvis ett objekt med rök. Låt eleverna själv laborera med att använda olika till- och frånluftsöppningar, fläktens placering och hur man kan öppna och stänga dörrar på insidan. Prata kring faktorer som är viktiga.
  • Testa både elfläkt och bensindriven fläkt.
Förslag - genomförande

Kursen kan genomföras på olika sätt. En variant kan vara att genomföra utbildningen som en sammanhängande två veckors kurs eller i delar över flera veckor så länge man kommer upp i de 80 timmarna.

För att underlätta genomförandet av kursen kan samordningsvinster göras genom att genomföra kursen tillsammans med andra räddningstjänster.

Förslag på schema finns på sidan lektionspm

Organisation

För att kunna arbeta inom räddningstjänstens organisation krävs att brandmannen har förståelse för de lagar och föreskrifter som reglerar yrkesutövningen.
 
Det är viktigt att tydliggöra vilka regler som gäller för räddningstjänsten och den enskilda.
 
Läs mer om organisation