PM 38 Brand, rökdykning sökteknik

Mål

  • Ge exempel på grundläggande metoder för rökdykning
  • Använda materiel för brandsläckning

 

Beräknad tid

10 timmar

Lektionsmål

  • Kunna utföra rökdykarinsatser med inslag av värme och i rökig miljö
  • Få prova på nödläge av rökdykare under insats
  • Få dra reserven under rökdykarinsats

Förslag på genomförande

  • Detta resurspass är tänkt att användas för att ge deltagarna de extra timmar de behöver för 56-timmars rökdykning.
  • Man väljer själv hur övningarna ska läggas upp. Det går att variera angreppsvägar, antal rum, antal dockor, släckteknik, långa inträngningsvägar, skyddsgrupp. Även kemmoment kan läggas in.
Förslag - genomförande

Kursen kan genomföras på olika sätt. En variant kan vara att genomföra utbildningen som en sammanhängande två veckors kurs eller i delar över flera veckor så länge man kommer upp i de 80 timmarna.

För att underlätta genomförandet av kursen kan samordningsvinster göras genom att genomföra kursen tillsammans med andra räddningstjänster.

Förslag på schema finns på sidan lektionspm

Organisation

För att kunna arbeta inom räddningstjänstens organisation krävs att brandmannen har förståelse för de lagar och föreskrifter som reglerar yrkesutövningen.
 
Det är viktigt att tydliggöra vilka regler som gäller för räddningstjänsten och den enskilda.
 
Läs mer om organisation