PM 39 Losstagning, hydraulverktyg

Mål

  • Använda grundläggande metoder för arbete vid trafikolycka
  • Använda personlig skyddsutrustning vid trafikolycka
  • Hantera materiel vid trafikolycka

 

Beräknad tid

2 timmar

Lektionsmål

  • Kunna säkerhetsinstruktioner kring hydraulverktygen och övrig klipputrustning
  • Kunna principer för användandet av hydraulverktyg


Förslag på genomförande

  • Gå igenom alla verktyg och dess säkerhetsinstruktioner. Vissa hur de ska användas och hur de inte ska användas.
  • Låt deltagarna själva får plocka ihop och isär utrustningen så att de känner säkerhet kring momenten.