PM 40 Losstagning, bil på hjul

Mål

  • Använda grundläggande metoder för arbete vid trafikolycka
  • Använda personlig skyddsutrustning vid trafikolycka
  • Hantera materiel vid trafikolycka

 

Beräknad tid

3 timmar

Lektionsmål

  • Kunna hantera materiel och skyddsutrustning som används vid losstagningsinsatser
  • Kunna tillämpa metoder för losstagning vid insats mot personbil på hjul


Förslag på genomförande

  • Vid klippning av bil på hjul läggs vikten av de olika momenten för att klippa bort taket på bilen. Spela med att platsen är säker och det är avspärrat.
  • Gå igenom tänkt arbetsflöde för bil på hjul (exempel på arbetsflöde: stabilisera, krossa rutor, klipp bälten, skala inredning, sprid bort dörrar, klipp stolpar, avlägsna taket)
Förslag - genomförande

Kursen kan genomföras på olika sätt. En variant kan vara att genomföra utbildningen som en sammanhängande två veckors kurs eller i delar över flera veckor så länge man kommer upp i de 80 timmarna.

För att underlätta genomförandet av kursen kan samordningsvinster göras genom att genomföra kursen tillsammans med andra räddningstjänster.

Förslag på schema finns på sidan lektionspm

Organisation

För att kunna arbeta inom räddningstjänstens organisation krävs att brandmannen har förståelse för de lagar och föreskrifter som reglerar yrkesutövningen.
 
Det är viktigt att tydliggöra vilka regler som gäller för räddningstjänsten och den enskilda.
 
Läs mer om organisation