PM 41 Losstagning, förevisning bil på tak/sida

Mål

  • Använda grundläggande metoder för arbete vid trafikolycka

 

Beräknad tid

1 timmar

Lektionsmål

  • Få insikt i hur losstagningsarbetet går till vid en trafikolycka med personbil sida och tak


Förslag på genomförande

  • Tanken med denna övning är att deltagarna ska få möjlighet att observera en insats mot ett fordon på sida och/eller på tak med en ej kritiskt drabbad.
  • Ett scenario riggas och en utbildad styrka får sedan göra en insats.
  • Efter övningen har deltagarna möjlighet att ställa frågor till gruppen som genomförde insatsen.

Övningen kan även genomföras med ett inspelat materiel om man inte har möjlighet att få dit en styrka.

Förslag - genomförande

Kursen kan genomföras på olika sätt. En variant kan vara att genomföra utbildningen som en sammanhängande två veckors kurs eller i delar över flera veckor så länge man kommer upp i de 80 timmarna.

För att underlätta genomförandet av kursen kan samordningsvinster göras genom att genomföra kursen tillsammans med andra räddningstjänster.

Förslag på schema finns på sidan lektionspm

Organisation

För att kunna arbeta inom räddningstjänstens organisation krävs att brandmannen har förståelse för de lagar och föreskrifter som reglerar yrkesutövningen.
 
Det är viktigt att tydliggöra vilka regler som gäller för räddningstjänsten och den enskilda.
 
Läs mer om organisation