PM 42 Vatten/Is livräddning praktik (fördjupning)

Mål

  • Hantera materiel vid is-/vattenlivräddning

Beräknad tid

2 timmar

Lektionsmål

  • Kunna använda metoder och tekniker vid vattenlivräddning


Förslag på genomförande

(Detta är en fördjupning på PM 32)

  • Övningen är tänkt som en möjlighet att lägga mer fokus på vatten- och islivräddning för de räddningstjänster som har mycket av denna typ av larm.
  • Övningen bygger mycket på lokala förmågor och vilken typ av utrustning man har till förfogande. Att testa eventuella båtar inom kåren kan vara ett förslag.
  • Annars övar man vatten- eller islivräddning mer insats likt.

Förslag - genomförande

Kursen kan genomföras på olika sätt. En variant kan vara att genomföra utbildningen som en sammanhängande två veckors kurs eller i delar över flera veckor så länge man kommer upp i de 80 timmarna.

För att underlätta genomförandet av kursen kan samordningsvinster göras genom att genomföra kursen tillsammans med andra räddningstjänster.

Förslag på schema finns på sidan lektionspm

Organisation

För att kunna arbeta inom räddningstjänstens organisation krävs att brandmannen har förståelse för de lagar och föreskrifter som reglerar yrkesutövningen.
 
Det är viktigt att tydliggöra vilka regler som gäller för räddningstjänsten och den enskilda.
 
Läs mer om organisation