PM 43 PAO. D-HLR, syrgas

Mål

  • Hantera materiel för PAO

Beräknad tid

8 timmar

Lektionsmål

  • Kunna utföra HLR med defibrilator enligt Svenska rådet för hjärt- och lungräddning
  • Kunna hantera syrgas vid hjärt- och lungräddning

Förslag på genomförande

  • D-HLR genomförs enligt Svenska rådet för hjärt- lungräddnings föreskrifter.
  • Syrgas delegering genomförs enligt de riktlinjer som finns för er station enligt de delegationsavtal ni har med landstinget. (Observera detta!)