Del 1: Användning

Del 1 består av fem kapitel, där varje kapitel presenteras i menyn. Här berättar vi om grunderna i hur man använder och kommunicerar i Rakel

Övergripande mål

Få en grundläggande generell förståelse för hur man använder Rakel för att kommunicera.