Kapitel 1.1: Grunder

Grunder: I det här kapitlet ska vi titta på vad som skiljer en Rakelmobil från en vanlig mobiltelefon och vad du bör tänka på när du pratar i Rakelmobilen.

Kapitlet är ca 5 min långt.

Lärmål

  • Förtrogenhet med Rakelmobilens beskaffenhet och begreppet PTT.
  • Kännedom om kommunikation via både tal och text.
  • Kännedom om att det finns olika varianter och modeller av Rakelmobiler.
  • Kännedom om tillbehör som går att koppla till Rakelmobilen.

Uppgift

Titta på presentationen och prova kontrollfrågorna. Presentationen har en speakerröst.

Kontrollfrågor - Testa din kunskap

Gå sedan vidare till "Kapitel 1.2: Talgrupper".