Kapitel 1.2: Talgrupper

Talgrupper: I det här kapitlet ska vi titta på några av de funktioner och begrepp som du behöver känna till om talgrupper, bland annat vilken talgrupp som används och hur du kan skanna flera talgrupper.

Kapitlet är ca 5 min långt.

Lärmål

  • Förtrogenhet med talgrupper.
  • Förtrogenhet med skanning av talgrupper.
  • Förtrogenhet med bakgrundstalgrupper.
  • Kännedom om behörighet till talgrupper.

Uppgift

Titta på presentationen och prova kontrollfrågorna. Presentationen har en speakerröst.

Kontrollfrågor - Testa din kunskap

Gå sedan vidare till "Kapitel 1.3: Prata i Radio".