Kapitel 1.3: Prata i radio

Hur man pratar i radio: I det här kapitlet lär du dig de grundläggande uttrycken du behöver kunna för att prata på ett korrekt sätt i en talgrupp.

Som en bonus får du även med dig en del uttryck som du kan komma i kontakt med vid samverkan med andra myndigheter och organisationer via Rakel. Du får också lära dig vilka metoder som finns för att anropa i en talgrupp och hur du gör om du behöver bokstavera delar av ditt meddelande.

Kapitlet är ca 8 min långt.

Lärmål

  • Förtrogenhet med hur man använder uttrycken "kom", "slut kom" och "klart slut".
  • Kännedom om anropsnummer.
  • Kännedom om olika bokstaveringsmetoder.
  • Kännedom om olika metoder för att anropa.

Uppgift

Titta på presentationen och prova kontrollfrågorna. Presentationen har en speakerröst.

Kontrollfrågor - testa din kunskap

Gå sedan vidare till "Kapitel 1.4: Anropa"