Kapitel 1.4: Anropa

Olika sätt att anropa: Här lär du dig grunderna för hur du anropar någon i en talgrupp och hur du svarar när du själv blir anropad i en talgrupp. Du får även lära dig hur du ringer och svarar på individsamtal.

Kapitlet är ca 6 min långt.

Lärmål

  • Förtrogenhet med hur du anropar och svarar via Rakel.
  • Förtrogenhet med vad "Semiduplex" och "Duplex" innebär.
  • Kännedom om hur de olika typerna av individsamtal hanteras

Uppgift

Titta på presentationen och prova kontrollfrågorna. Presentationen har en speakerröst.

Kontrollfrågor - testa din kunskap 

Gå sedan vidare till "Kapitel 1.5: Olika meddelanden"