Kapitel 1.5: Olika meddelanden

Textmeddelanden och status: I det här kapitlet ska vi titta på textmeddelanden och statusmeddelanden i Rakelsystemet. Du får veta vilka fördelar och begränsningar som finns. Du kommer även att få lära dig vilka typer av statusmeddelanden som finns och hur du kan använda dem.

Kapitlet är ca 5 min långt.

Lärmål

  • Kännedom om SDS och hur detta kan användas.
  • Kännedom om statusmeddelanden.

Uppgift

Titta på presentationen. Det finns inga kontrollfrågor till den här delen. Presentationen har en speakerröst.

Gå sedan vidare till "Del 2: Om systemet"