Kapitel 2.1: Trafiklägen

Trafiklägen: I det här kapitlet får du lära dig mer om de olika trafiklägena som finns tillgängliga, både i anslutning till Rakelnätet och när din Rakelmobil fungerar som en komradio eller walkie-talkie.

Vi ser också kort på hur repeater och gateway fungerar. Du som har gått MSB:s Rakelutbildning nivå 1 kommer att känna igen en del, men du kommer även att lära dig några nya saker.

Kapitlet är ca 6 min långt.

Lärmål

  • Förtrogenhet med skillnaden mellan TMO och DMO samt dess för- och nackdelar. Kännedom om vad en "repeater" och en "gateway" är.

Uppgift

Titta på presentationen och prova kontrollfrågorna. Presentationen har en speakerröst.

Kontrollfrågor - testa din kunskap

Gå sedan vidare till "Kapitel 2.2: Funktioner"